GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TICFOL

Print
Written by Trung tâm NN TICFOL

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TICFOL

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ

1. Thông tin:
      Giám đốc: ThS. Đặng Thị Hồng Hoa

      * Điện thoại: 0573.553.695
      * Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
      * Website: ttnn.tic.edu.vn

2. Giới thiệu chung:

Là đơn vị trực thuộc của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa, Trung Tâm Ngoại Ngữ TICFOL đảm trách sứ mệnh nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên của Nhà trường, cũng như nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên của Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn.

Trung tâm ngoại ngữ TICFOL thường xuyên tổ chức giảng dạy các khoá luyện thi, thi và cấp các chứng chỉ quốc gia tiếng Anh- trình độ A, B, C theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm ngoại ngữ TICFOL cũng thường xuyên tổ chức giảng dạy các khoá tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga chất lượng cao, đáng tin cậy và đa dạng cho các bạn muốn học ngoại ngữ nhằm đáp ứng các nhu cầu cá nhân, học thuật, kinh  doanh và  đào tạo chuyên nghiệp.

3. Chức năng:

- Trung tâm Ngoại Ngữ TICFOL có chức năng quảng bá, cập nhật trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức và HS-SV nhà trường.

- Tổ chức các hình thức học tập tại Trung tâm ngoại ngữ TICFOL đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hoá, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu người học.

- Tổ chức thi kiểm tra, làm các thủ tục để Nhà trường cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Nhiệm vụ:

- Đào tạo ngoại khoá đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho HSSV các ngành học, đã được nhà trường công bố theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Đề xuất với Nhà trường kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học.

  • Chương trình ngoại ngữ trình độ A1, A2 (theo khung tham chiếu chung Châu Âu); Chương trình A, B, C (theo Bộ Giáo dục và Đào tạo);
  • Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu của người học;
  • Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên của Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu.
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch.

- Quản lý giảng dạy, cơ sở vật chất và cán bộ giảng dạy làm việc tại trung tâm hợp lý, đúng quy định.

- Hoạch toán và làm nhiệm vụ đóng góp vào quỹ phúc lợi của Trường theo quy định.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3553695
Free Joomla Theme by Hostgator