CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Print
Written by Trung tâm NN TICFOL

     TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA                                               

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TICFOL

 

                   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

                          TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TICFOL

                         

 

STT

 

KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

TOÀN KHÓA

 

GHI CHÚ

01

 Luyện thi cấp tốc Chứng chỉ A

            Tiếng ANH- 2 tháng

48 giờ

(2 tháng)

250.000đ

 

30-35 HV/lớp

02

 Luyện thi cấp tốc Chứng chỉ A

             Tiếng ANH- 3 tháng

72 giờ

(3 tháng)

350.000đ

 

30-35 HV/lớp

03

 Luyện thi cấp tốc Chứng chỉ B

             Tiếng ANH - 3 tháng

72 giờ

(3 tháng)

450.000đ

 

30-35 HV/lớp

04

Chứng chỉ A Tiếng ANH

120 giờ

(5 tháng)

550.000đ

 

30-35 HV/lớp

05

Chứng chỉ B Tiếng ANH

120 giờ

(5 tháng)

650.000đ

 

30-35 HV/lớp

06

Chứng chỉ C Tiếng ANH

120 giờ

(5 tháng)

750.000đ

 

30-35 HV/lớp

   

07

Tiếng ANH giao tiếp 1

48 giờ

(2 tháng)

350.000đ

 

20-25 HV/lớp

08

Tiếng ANH giao tiếp 2

48 giờ

(2 tháng)

400.000đ

 

20-25 HV/lớp

09

Tiếng TRUNG giao tiếp 1, 2

48 giờ

(2 tháng)

300.000đ

 

20-25 HV/lớp

10

Tiếng HÀN giao tiếp 1, 2

48 giờ

(2 tháng)

300.000đ

 

20-25 HV/lớp

11

Tiếng NHẬT giao tiếp 1, 2

48 giờ

(2 tháng)

300.000đ

 

20-25 HV/lớp

12

Tiếng NGA giao tiếp 1, 2

48 giờ

(2 tháng)

300.000đ

 

20-25 HV/lớp

 

*Ghi danh tại:  + Cơ sở 1:                                             + Cơ sở 2:

                                   Phòng 104A2- Trường CĐCN Tuy Hòa                 Phòng 104A3- Trường CĐCN Tuy Hòa-

                                          Tel: 0573.553.695-                                                   Tel: 0974.175.578-

                                          Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                        

                                                                                            

 

 

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3553695
Free Joomla Theme by Hostgator